Νέες προδιαγραφές στα ιατρεία Διαβήτη – Δείτε τι θα ισχύει

Νέες προδιαγραφές στα ιατρεία Διαβήτη - Δείτε τι θα ισχύει

Νέες προδιαγραφές λειτουργίας στα εξωτερικά διαβητολογικά ιατρεία νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών και τα διαβητολογικά κέντρα των νοσοκομείων, ορίζονται με εγκύκλιο της τ. αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα.

Η εγκύκλιος δίνει τέσσερις μήνες προθεσμία για προσαρμογή στις νέες προδιαγραφές, ενώ προβλέπει επαναξιολόγηση των κέντρων ανά τριετία, με πλήρη έλεγχο για σύσταση και λειτουργία τους από το ΚΕΣΥ και το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σκοπός των εξωτερικών διαβητολογικών ιατρείων είναι μεταξύ άλλων η εξειδικευμένη παροχή περίθαλψης στους διαβητικούς ασθενείς, ενώ των διαβητολογικών κέντρων των νοσοκομείων, ο συντονισμός της μετεκπαίδευσης και της εξειδίκευσης στο σακχαρώδη διαβήτη και η προαγωγή της έρευνας στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, μέσω της συστηματικής εξειδικευμένης και εκσυγχρονισμένης παροχής περίθαλψης στους διαβητικούς ασθενείς των επιμέρους τμημάτων του Διαβητολογικού Κέντρου.

Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία

Τα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία (Ε.Δ.Ι.) αποτελούν την απλούστερη δομή, παροχής φροντίδας υγείας σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και λειτουργούν σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές κλινικές, κατόπιν έγκρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ για τις Ιδιωτικές Κλινικές, στο πλαίσιο μιας Κλινικής ή Τμήματος (Ενδοκρινολογικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό) που διαθέτει τουλάχιστον:

-Έναν Ενδοκρινολόγο ή ιατρό με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη (Παθολόγο ή Παιδίατρο),
-Έναν νοσηλευτή- εκπαιδευτής που, εκτός από τα νοσηλευτικά καθήκοντα να μπορεί να εκπαιδεύει τους Διαβητικούς και να τους επιδεικνύει τις διάφορες τεχνικές (εξέταση ούρων, αίματος, ενέσεις ινσουλίνης κ.λ.π.)
-Εκτός από τον γιατρό και τον νοσηλευτή που θα πλαισιώνουν σε μόνιμη βάση το Ε.Δ.Ι. θα παρέχεται διαιτολογική υποστήριξη από διαιτολόγο του Νοσοκομείου ή της ιδιωτικής Κλινικής.
-Τέλος όπου είναι δυνατόν, θα συνεργάζονται με το Ε.Δ.Ι ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας επισκέπτης Υγείας.

Ο εξοπλισμός των Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων πρέπει να περιλαμβάνει:

-Δύο τουλάχιστον μετρητές για την άμεση μέτρηση του σακχάρου αίματος, με τη χρήση ταινιών, σκαριφιστήρες, σύριγγες.
-Ταινίες ή δισκία για τον έλεγχο του σακχάρου και της οξόνης των ούρων και λευκώματος.
-Αποθέματα όλων των ινσουλινών και συρίγγων που κυκλοφορούν για επίδειξη.
-Ανθρωποζυγό με αναστημόμετρο και βρεφοζυγό για τα παιδιατρικά Ε.Δ.Ι.
-Νευρολογική σφύρα και διαπασών.

Τα Εξωτερικά διαβητολογικά Ιατρεία διασυνδέονται Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά με τα Διαβητολογικά Κέντρα της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Τα Διαβητολογικά Κέντρα

Διαβητολογικά Κέντρα λειτουργούν μόνο σε Ενδοκρινολογικά, Παθολογικά ή Παιδιατρικά Τμήματα/Κλινικές Νοσοκομείων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης περίθαλψης, το συντονισμό των παρεχόμενων αντίστοιχων υπηρεσιών, τη μετεκπαίδευση, την εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και την προαγωγή της έρευνας. Τα Διαβητολογικά Κέντρα συστήνονται με την παραπάνω διαδικασία και λειτουργούν σε Τμήμα ή σύμπραξη Τμημάτων μετά από αξιολόγηση.

Τα Διαβητολογικά Κέντρα ως Εκπαιδευτικά Κέντρα, συντάσσουν και συντονίζουν το σύνολο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των μετεκπαιδευομένων και εξειδικευομένων στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Για τη διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου, θα πρέπει τα Νοσοκομεία να φροντίζουν για τη συμμετοχή του συνόλου των Ενδοκρινολόγων ή Παθολόγων με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη στα Διαβητολογικά Κέντρα Ενηλίκων ή Παιδιάτρων. Η συμμετοχή (ωράριο κτλ) στις κλινικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΔΚ των ιατρών (Ενδοκρινολόγων ή Παθολόγων και Παιδιάτρων με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη) που υπηρετούν σε άλλα Τμήματα του/των Νοσοκομείων γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

Σε κάθε Νοσοκομείο μπορεί να λειτουργεί ένα μόνο Διαβητολογικό Κέντρο, μπορεί όμως να λειτουργεί δεύτερο, εφόσον είναι παιδιατρικό.

Για τη λειτουργία των Διαβητολογικών Κέντρων απαιτούνται:

-Τουλάχιστον 3 γιατροί Ενδοκρινολόγοι ή Παθολόγοι με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη για τα Διαβητολογικά Κέντρα Ενηλίκων ή Παιδίατροι με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη για τα Διαβητολογικά Κέντρα Παίδων.
-Ένας επισκέπτης Υγείας,
-Ένας διαιτολόγος.
Τα Διαβητολογικά Κέντρα πρέπει να έχουν επιστημονική υποστήριξη από γιατρούς και άλλων ειδικοτήτων όπως Οφθαλμίατροι, Αγγειοχειρουργοί, Νεφρολόγοι, Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Καρδιολόγοι, Ορθοπεδικοί, και άλλες ιατρικές ειδικότητες κατά περίπτωση, Διαιτολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές, και Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείο.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός των Διαβητολογικών Κέντρων πρέπει να περιλαμβάνει:

-Δύο τουλάχιστον μετρητές για την άμεση μέτρηση του σακχάρου αίματος, με τη χρήση ταινιών, σκαριφιστήρες, σύριγγες,
-Ταινίες ή δισκία για τον έλεγχο του σακχάρου και της οξόνης των ούρων και λευκώματος,
-Αποθέματα όλων των ινσουλινών και συρίγγων που κυκλοφορούν για επίδειξη,
-Ανθρωποζυγό με αναστημόμετρο και βρεφοζυγό για τα παιδιατρικά Δ.Κ,.
-Νευρολογική σφύρα και διαπασών.
-Στηθοσκόπιο.
-Μανόμετρο,
-Οφθαλμοσκόπιο,
-Έντυπο υλικό και ενδεχομένως οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και εκπαίδευσης και
Εργαστηριακή υποστήριξη από ειδικό βιοχημικό εργαστήριο με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη διενέργεια βιοχημικών και ραδιο-ανοσοβιολογικών μετρήσεων.

Διαβάστε επίσης: «Το παράδοξο της Παχυσαρκίας» στις Καρδιαγγειακές νόσους

Νίκος Κουρής: «Εγώ και ο Διαβήτης είμαστε μαζί – Θα ήμουν άλλος άνθρωπος χωρίς αυτόν»

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα