Καλά νέα: Στο ΓεΣΥ από 1η Νοεμβρίου οι ποδολόγοι

Καλά νέα: Στο ΓεΣΥ από 1η Νοεμβρίου οι ποδολόγοι

Από την 1η Νοεμβρίου 2023 ξεκινά η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ποδολόγους στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων σε ποδολόγο έχει οριστεί στις πέντε (5) επισκέψεις ανά δικαιούχο ανά έτος.

Για πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες, αναφέρεται, απαιτείται η έκδοση σχετικού παραπεμπτικού από προσωπικό ή ειδικό ιατρό ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι προσέρχονται σε ποδολόγο χωρίς παραπεμπτικό, θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι την ανάλογη δαπάνη.

Η έκδοση σχετικού παραπεμπτικού από προσωπικό ή ειδικό ιατρό ανεξαρτήτως ειδικότητας, γίνεται για δικαιούχους οι οποίοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες διαγνώσεων:

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 με νευρολογικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 με πολλαπλές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 με νευρολογικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό με νευρολογικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 με πολλαπλές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό με νευρολογικές επιπλοκές

-Σακχαρώδης Διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό με επιπλοκές της περιφερικής κυκλοφορίας του αίματος

-Άλλος προσδιορισμένος Σακχαρώδης Διαβήτης με κυκλοφορικές επιπλοκές

-Άλλος προσδιορισμένος Σακχαρώδης Διαβήτης με πολλαπλές επιπλοκές

-Μη καθορισμένος Σακχαρώδης Διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές

-Μη καθορισμένος Σακχαρώδης Διαβήτης με περιφερικές κυκλοφορικές επιπλοκές

-Μη καθορισμένος Σακχαρώδης Διαβήτης με πολλαπλές επιπλοκές

-Μη-νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

-Νευροπαθητική κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση

-Κληρονομική οικογενής αμυλοείδωση, μη καθορισμένη

-Δευτεροπαθής συστηματική αμυλοείδωση

-Άλλες μορφές αμυλοείδωσης

-Αμυλοείδωση, μη καθορισμένη

-Διαβητική μονονευροπάθεια

-Κληρονομική κινητική και αισθητική νευροπάθεια

-Άλλες καθορισμένες πολυνευροπάθειες

-Διαβητική πολυνευροπάθεια

-Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα

-Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια

-Ψωριασική αρθροπάθεια

-Σταδίου I έλκος κατακλίσεως και περιοχή πιέσεως

-Σταδίου ΙΙ έλκος κατακλίσεως

-Σταδίου ΙΙΙ έλκος κατακλίσεως

-Σταδίου IV έλκος κατακλίσεως

-Έλκος κατακλίσεως και περιοχή πιέσεως, μη καθορισμένα

-Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού

-Χρόνιο έλκος του δέρματος, που δεν ταξινομείται αλλού

-Αμυλοείδωση του δέρματος

-Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μη καθορισμένη

-Διαβητική αρθρίτιδα (E10-E14+ με κοινό τέταρτο ψηφίο το .6)

-Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3

-Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 4

-Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 5 και

-Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη

Διαβάστε επίσης: Αφορά και όσους πάσχουν από Διαβήτη ο εμβολιασμός με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για Covid-19;

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα