Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης των γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1»

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης των γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1»
Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της αντίληψης της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης των γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1»

Ο Ανδρέας Μπαλάσκας είναι σχολικός νοσηλευτής, εξειδικευμένος στον διαβήτη. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών του σπουδών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κάνει μια έρευνα για την ποιότητα ζωής και ψυχολογικής επιβάρυνσης γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
«Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι γονείς των παιδιών με Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 αντιλαμβάνονται τα επίπεδα ποιότητας της ζωής τους και τη ψυχολογική επιβάρυνση που βιώνουν.» Για το λόγο αυτό θέτονται ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο ποιότητας ζωής των γονέων, το επίπεδο ψυχολογικής επιβάρυνσης των γονέων και της συσχέτισης της  αντίληψης της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επιβάρυνσης με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων.
Για να συμμετέχετε στην έρευνα πατήστε εδώ.
 

Total
1
Shares
Σχετικά άρθρα