Οι μετατάξεις στην εργασία και οι ημέρες ειδικής άδειας λόγω υγείας στο επίκεντρο της επιστολής που απέστειλε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

επιστολή προς την υπουργό διοικητικής ανασυγκρότησης
επιστολή προς την υπουργό διοικητικής ανασυγκρότησης

Την ανάγκη τα άτομα με διαβήτη που εργάζονται στο δημόσιο τομέα να συμπεριληφθούν στις διατάξεις για μετάταξη λόγω υγείας, αλλά και την ανάγκη να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τα νοσήματα που θα χρήζουν ειδικής άδειας λόγω υγείας, τόνισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) σε επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, 
Στην επιστολή ανέλυσε την ιδιαιτερότητα της καθημερινότητας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαβήτη που είναι απαραίτητο να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή κοντά σε διαβητολογικό κέντρο ώστε να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς ειδικούς ως προς την ασθένειά τους. 
Χαρακτηριστικά γράφει ότι: “Ένας άνθρωπος που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη, για να μπορέσει να διατηρηθεί υγιής, θα πρέπει ουσιαστικά να μελετήσει την πάθησή του και να της αφιερώνει καθημερινά τον απαιτούμενο χρόνο. Πρέπει να σκεφτεί πώς θα διαχειριστεί το κάθε του γεύμα, μικρό ή μεγάλο, κάνοντας μαθηματικές πράξεις και υπολογίζοντας συστατικά τροφής και μονάδες ινσουλίνης, θα πρέπει να προετοιμάζει κάθε του δραστηριότητα, καθώς μπορεί να έχει αντίκτυπο στα επίπεδα του σακχάρου του, να μάθει να αξιολογεί τα αποτελέσματα της μέτρησης του σακχάρου του, για να επεμβαίνει όποτε χρειάζεται, ώστε να επιτυγχάνει τον ένα και μοναδικό στόχο, που είναι η καλή ρύθμιση. Και φυσικά θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με το γιατρό του, τον οποίο θα πρέπει να επισκέπτεται, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, κάθε 3 – 4 μήνες για να ελέγχει την πορεία της πάθησής του. Στα παραπάνω δεν γίνεται καθόλου λόγος επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει, καθώς και ένα απλό κρυολόγημα είναι ικανό σε έναν άνθρωπο με Διαβήτη να απορρυθμίσει τελείως το σάκχαρό του.” 
Και συνεχίζει: “Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις σε ανθρώπους που πάσχουν ή είναι γονείς των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθησή τους και να απομακρύνουν τον κίνδυνο των επικίνδυνων και επίπονων επιπλοκών. Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως και οι γονείς παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.” 
Έτσι λοιπόν, η συνομοσπονδία ζητά από την υπουργό τα εξής. 

Ως προς τις μετατάξεις 

“Στο άρθρο 44, παρ. 3, του νόμου 4590 του 2019 (ΦΕΚ 17 Α/7.2.2019), αναφέρει: «Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. 
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.». 
Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, ένας άνθρωπος με Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας, δεν του δίνεται το δικαίωμα να αποσπαστεί ή να μεταταχθεί, καθώς ζητείται ποσοστό αναπηρίας 67%. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε περιπτώσεις που διορίζεται, ο ίδιος ο πάσχων ή οι γονείς παιδιού που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη, σε περιοχές της χώρας που δεν είναι δυνατή η υποστήριξή του από Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να τίθεται ευκρινώς ποσοστό αναπηρίας 50% για τους ίδιους τους πάσχοντες ή τους γονείς παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη.” 

Σχετικά με την άδεια για λόγους υγείας 

“Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 50, παρ. 2 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9.2.2007), υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα που χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Μάλιστα, ο καθορισμός των νοσημάτων που χρήζουν περιοδικής νοσηλείας, όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη παράγραφο, θα τεθεί μέσω προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, με αποτέλεσμα όσοι άνθρωποι πάσχουν ή είναι γονείς παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη να αντιμετωπίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις πλείστα προβλήματα με την υπηρεσία τους.” 

Πηγή: Glykos Planitis

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα