Συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων σε άνεργους δικαιούχους που απασχολούνται σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ζητά η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ Συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων σε άνεργους δικαιούχους που απασχολούνται σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ζητά η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
Την συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους απασχολούμενους σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ζήτησε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με επιστολή που απέστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.  Σύμφωνα... Συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων σε άνεργους δικαιούχους που απασχολούνται σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ζητά η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

Την συνέχιση των προνοιακών επιδομάτων σε δικαιούχους απασχολούμενους σε Κοινωφελή Προγράμματα Εργασίας ζήτησε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με επιστολή που απέστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου. 

Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην επιστολή, “Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ”. 

Στις ομάδες ΑμεΑ που λαμβάνουν το παραπάνω επίδομα, έχουν ενταχθεί και τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενο). 

Πρόκειται για μια διάταξη που έχει ως σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας που τα χρόνια της κρίσης έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με αναπηρία.  

Σχετικά με τη συγκεκριμένη διάταξη, έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από τον Μάιο του 2018, επιβεβαιώνοντας ότι τα άτομα ΑμεΑ που απασχολούνται σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, δικαιούνται να λαμβάνουν το προνοιακό τους επίδομα.  

Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει και διακόπτει το προνοιακό επίδομα σε ανέργους δικαιούχους που συμμετέχουν στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.  

Σας παραθέτουμε την επιστολή.  

“Αξιότιμη κυρία Υπουργέ 

Η οικονομική κρίση πρώτα και κύρια έπληξε τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρίες, με τα ποσοστά ανεργίας στην ευαίσθητη αυτή ομάδα συμπολιτών μας να είναι εξαιρετικά υψηλά. 

Σε αναγνώριση της ανωτέρω κατάστασης, το 2015 θεσμοθετήθηκε ο νόμος 4331 (ΦΕΚ 69 Α’/2.7.2015), όπου στο άρθρο 13 αναφέρει: «Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της με Αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/3.2.1989 ΚΥΑ (ΦΕΚ 108 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Αριθ. Π4γ/Φ.225/οικ.2866 ΚΥΑ (ΦΕΚ 629 Β’/18.7.1995), στο οποίο εντάχθηκαν και οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενο), για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία (ενοποιημένο πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας), θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος. Ο νομοθέτης, όμως, με το άρθρο 13 του νόμου 4331, εξαιρεί ορισμένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η χορήγηση του προνοιακού επιδόματος συνεχίζεται, παρόλο που ο δικαιούχος ασφαλίζεται άμεσα. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος άνεργος συμμετέχει σε προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε διακοπή των επιδομάτων στους δικαιούχους. 

Σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΙΔ.1, περίπτωση 1, του νόμου 4152 (ΦΕΚ 107 Α’/9.5.2013)«με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε Δήμους και περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία». 

«Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ καταρτίζονται με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και την άμεση ανάσχεση της ανεργίας», τονίζει η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στην επιστολή της. 

Και προσθέτει: «Για το λόγο αυτό, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο ασχολήθηκε με το εν λόγω ζήτημα στη Συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018, γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι: «σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 13 του νόμου 4331/2015, που κατισχύει ως νεότερη και ειδικότερη διάταξη των λοιπών σχετικών διατάξεων, τα ΑμεΑ που συμμετέχουν σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συνεχίζουν να λαμβάνουν, παράλληλα με την αποζημίωσή τους από τα προγράμματα αυτά και το προνοιακό επίδομα (και τα συναφή με αυτό)». 

Ωστόσο, αν και εδώ και ένα χρόνο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτήσει για τις περιπτώσεις αυτές, εντούτοις αυτό δεν εφαρμόζεται και ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει να διακόπτει τα προνοιακά επιδόματα σε ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Κυρία Υπουργέ, 

Απαιτούμε την άμεση αποδοχή και εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε να μην τίθενται τέτοιου είδους ζητήματα και παρερμηνείες σε θέματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι άνθρωποι με Σακχαρώδη Διαβήτη».” 

Glykouli.gr

Shares
Αποδοχή
Η ιστοσελίδα glykouli.gr χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Shares