Αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η λειτουργία των Μητρώων Ασθενών του ΕΟΠΥΥ

Αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η λειτουργία των Μητρώων Ασθενών του ΕΟΠΥΥ
Αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η λειτουργία των Μητρώων Ασθενών του ΕΟΠΥΥ

Νέα δεδομένα διαμορφώνει γνωμοδότηση του δικηγόρου και ειδικού επιστήμονα Δημήτρη Ζωγραφόπουλου προς το υπουργείο Υγείας, στο θέμα λειτουργίας Μητρώων Ασθενών στον ΕΟΠΥΥ.   
Ο επικεφαλής του τμήματος προσωπικών δεδομένων του υπουργείου Υγείας (DPO) Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, εξέτασε λεπτομερώς το θέμα έπειτα από καταγγελία που έγινε στο υπουργείο Υγείας και απεφάνθη ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των ασθενών.
Στο κείμενό του, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω, τονίζει πως η λειτουργία των Μητρώων αντιβαίνει βασικές διατάξεις του Συντάγματος, της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και για τον λόγο αυτό “συνιστά αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. 
Η γνωμοδότηση διαμορφώνει νέα δεδομένα, καθώς στα Μητρώα έχουν επενδυθεί μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με τον έλεγχο της δαπάνης στον ΕΟΠΥΥ. Η τεκμηρίωσή της γίνεται συνοπτικά ως εξής: 
“Ο ΕΟΠΥΥ έχει συστήσει και λειτουργεί περισσότερα Μητρώα Ασθενών, η λειτουργία των οποίων δεν περιορίζεται σε συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία θα μπορούσε να συνάδει με τους εκ του νόμου αποζημιωτικούς σκοπούς του Οργανισμού.
Επεκτείνεται στη συλλογή, καταχώριση και περαιτέρω επεξεργασία πληροφοριών, που συνιστά ιατρικό ιστορικό των ενδιαφερομένων προσώπων. 
Αυτό συνιστά σαφώς επεξεργασία ειδικών ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με την υγεία. Συνιστούν, επιπλέον, περιορισμό στο δικαίωμα καθενός εξ αυτών στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία. 
Η λειτουργία Μητρώων Ασθενών δεν καλύπτεται από διάταξη τυπικού νόμου, που να επιτρέπει τη σύσταση και λειτουργία καθενός εξ αυτών, ως συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μάλιστα ως περιορισμού στο δικαίωμα των ενδιαφερόμενων ατόμων στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Συνεπώς, ο ΕΟΠΥΥ στερείται οποιασδήποτε ρητής νομικής βάσης για την επεξεργασία ιατρικού ιστορικού μέσω των Μητρώων Ασθενών που συστήνει και λειτουργεί. Για τον λόγο αυτό, η σύσταση και λειτουργία των Μητρώων προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Προσωπικών Δεδομένων. 
Ακόμη και εάν θεσπιζόταν τώρα διάταξη τυπικού νόμου, ως προσπάθεια εκ των υστέρων νομιμοποίησης των Μητρώων, η διάταξη θα προσέκρουε ειδικότερα στη θεμελιώδη αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό, διότι έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης, το οποίο είναι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. “
Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία ενσωματώνουν στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ οι θεράποντες ιατροί. Ήδη έχουν δημιουργηθεί τα μητρώα για τους ασθενείς με διαβήτη ενώ ακολουθούν και αυτά για τα ρευματικά νοσήματα. 

Επισκόπηση 

Για την εκτέλεση συνταγών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, οι φαρμακοποιοί του Οργανισμού δύνανται απλώς να διενεργούν επισκόπηση (να δουν) το ιατρικό ιστορικό των ασφαλισμένων σε βάθος εννέα μηνών, ως εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν δικαιούνται να συλλέξουν με οποιονδήποτε τρόπο και να επεξεργάζονται περαιτέρω το ιστορικό. 
Με βάση τα παραπάνω, η σύσταση και λειτουργία Μητρώων Ασθενών από τον ΕΟΠΥΥ, ως συστημάτων αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων διενεργούνται επεξεργασίες ιατρικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αντιβαίνει διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος. 
Πρόκειται για εκείνες των άρθρων 8 και 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των άρθρων 4, 5, 9 και 23 του Κώδικα Προσωπικών Δεδομένων και της παραγράφου 25 του Συντάγματος. Για τον λόγο αυτό, συνιστά αθέμιτη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με άρθρο του healthreport, μετά από την εξέλιξη αυτή, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες με την επίβλεψη του υπεύθυνου Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και τους Συλλόγους ασθενών, να τροποποιήσει τον τρόπο διατήρησης των αρχείων του με τα ευαίσθητα δεδομένα των πασχόντων. 

Πηγές: iatronet, healthreport

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα