Εθνικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, κατέθεσε η ΕΣΑΜΕΑ στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Εθνικό Πρόγραμμα για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Εθνικό Πρόγραμμα για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα, για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, κατέθεσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι οργανώσεις μέλη της στον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει των προγραμματικών του δηλώσεων και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των τομεακών πολιτικών που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία από την κυβέρνηση. Στόχος η ένταξη και η κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, με πρόγραμμα βάθους τετραετίας.
Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα της κυβέρνησης και αυτό προτείνει με το Εθνικό της Πρόγραμμα.
Παράλληλα η ΕΣΑμεΑ στην επιστολή της επισημαίνει ότι ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός χρησιμοποιεί σωστά την επιστημονική ορολογία της Αναπηρίας, αρκετοί υπουργοί χρησιμοποιούν ξεπερασμένες και ανεδαφικές ορολογίες όπως άτομα με ειδικές ικανότητες, με ειδικές δεξιότητες κ.α. Όμως ο δημόσιος λόγος των υπουργών πρέπει να έχει και διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα και οι αναφορές στα άτομα με αναπηρία να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ορολογία του Συντάγματος, της Σύμβασης, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.
Η ΕΣΑμεΑ θα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους και με κάθε πρόσφορο μέσο, θα παρεμβαίνει, θα προτείνει, θα διεκδικεί, την ικανοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος.
Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους.
Η επιστολή:
“Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας στην Πρωθυπουργία της χώρας και σας εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε κληθεί να επιτελέσετε σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και τους πολίτες της, προσδοκώντας ότι από τη θέση αυτή θα προστατέψετε με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, όπως άλλωστε δεσμευτήκατε κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ στις 10 Δεκεμβρίου 2018.
Η ΕΣΑμεΑ και οι οργανώσεις μέλη της, ενόψει των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και των τομεακών πολιτικών που πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία από την κυβέρνηση, σας καταθέτει το Εθνικό Πρόγραμμα για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 τ.Α΄ και ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 τ.Α΄) με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους, το οποίο έχει βάθος τετραετίας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε τον ορισμό συνάντησης μαζί σας, στην οποία θα ήταν χρήσιμο να συζητηθεί η σύναψη συλλογικής συμφωνίας για την υλοποίησή του.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Θεωρούμε – και σύμφωνα με τη θέση που εκφράσατε κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις – ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα του κυβερνητικού σας έργου. Το πρόγραμμα που προτείνουμε σε εσάς και στην κυβέρνησή σας, με συνεκτικό και ουσιαστικό τρόπο υπηρετεί αυτό το σκοπό. Συνεπώς προτείνουμε να ενταχθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και στο σύστημα παρακολούθησης και συντονισμού του κυβερνητικού έργου.
Επιπρόσθετα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κατά το δημόσιο λόγο σας αλλά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, έχει διαπιστωθεί ότι κάνετε σωστή χρήση της ορολογίας για τα άτομα με αναπηρία. Έχει παρατηρηθεί όμως από την αρχή της διακυβέρνησής σας, ότι ορισμένοι Υπουργοί σας θολώνουν την εικόνα, με τη χρήση ξεπερασμένων και ανεδαφικών ορολογιών, όπως άτομα με ειδικές ικανότητες, με ειδικές δεξιότητες κ.α.
Επειδή θεωρούμε ότι ο δημόσιος λόγος των Υπουργών πρέπει να έχει και διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα, παρακαλούμε να μεριμνήσετε, έτσι ώστε οι αναφορές στα άτομα με αναπηρία να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την ορολογία του Συντάγματος, της Σύμβασης, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.”

Πηγή: ΕΣΑΜΕΑ

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα