Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-2021 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-2021
Μέχρι την 30η Ιουνίου και από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 10η Οκτωβρίου, μπορούν να υποβάλλουν οι γονείς αίτηση για παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση... Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη και σχολικό νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2020-2021

Μέχρι την 30η Ιουνίου και από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 10η Οκτωβρίου, μπορούν να υποβάλλουν οι γονείς αίτηση για παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση των παιδιών τους και για την παρακολούθησή τους από σχολικό νοσηλευτή. Το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αρ. 68856/Δ3/05-06-2020 Εγκύκλιο του, γνωστοποίησε τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών για το επόμενο σχολικό έτος (2021-2021).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την έγκριση παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2020-21, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
  2. Γνωμάτευση, ή ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021 που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα.
  3. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  4. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.

Για την έγκριση της στήριξης από σχολικό νοσηλευτή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην διευθυντή/ντρια, προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
  2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή, η οποία πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αίτησης του κηδεμόνα και να φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/ βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα από τον ίδιο.
  3. Βεβαίωση φοίτησης του/της μαθητή/τριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο μαθητής τον Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  4. Πίνακας, αντίστοιχα συμπληρωμένος στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφορά την υποστήριξη μαθητών/τριών από σχολικό νοσηλευτή.

Ολόκληρη η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΔΙ και μπορείτε να τη δείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Πηγή: elodi.org

Shares
Αποδοχή
Η ιστοσελίδα glykouli.gr χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Shares