Γνωρίζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν cgm πόσο χρόνο μέσα στην ημέρα οι τιμές του σακχάρου τους βρίσκονται εντός των επιθυμητών ορίων;

Γνωρίζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν cgm πόσο χρόνο μέσα στην ημέρα οι τιμές του σακχάρου τους βρίσκονται εντός των επιθυμητών ορίων;;
Γνωρίζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν cgm πόσο χρόνο μέσα στην ημέρα οι τιμές του σακχάρου τους βρίσκονται εντός των επιθυμητών ορίων;;

Ο χρόνος εντός των ορίων είναι το ποσοστό χρόνου για το οποίο η τιμή του σακχάρου ενός ανθρώπου με διαβήτη βρίσκεται μέσα στα όρια τιμών θεωρούνται επιθυμητά (70-180 mg/dl). Η μέτρηση αυτή, σε συνδυασμό με τον χρόνο πάνω και κάτω από τα όρια, τους βοηθά να αξιολογούν την τάση του σακχάρου τους και να λαμβάνουν τις ανάλογες αποφάσεις για την θεραπεία τους. Είναι μια μέτρηση που αποκτά όλο και περισσότερη βαρύτητα στην διαχείριση του διαβήτη.
Η dQ&A, μια εταιρία έρευνας αγοράς, αποφάσισε να διαπιστώσει το κατά πόσο οι χρήστες των συστημάτων συνεχούς μέτρησης γλυκόζης έχουν επίγνωση του χρόνου που περνούν καθημερινά εντός των ορίων. Μελέτησαν τα δεδομένα από 2,540 ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 και 2 που χρησιμοποιούν cgms, και έκαναν στους συμμετέχοντες την εξής ερώτηση: «Γνωρίζετε περίπου πόσο χρόνο μέσα στη διάρκεια της ημέρας το σάκχαρό σας βρίσκεται εντός των τιμών 70-180 mg/dl;» Σε όσους απάντησαν θετικά, η εταιρία στη συνέχεια ζήτησε να μάθει πόσο ήταν αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έλαβαν μέρος σε αυτήν την έρευνα ήταν λευκοί, έπασχαν από διαβήτη τύπου 1 και χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης.

Τα σημαντικά αποτελέσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

  • 87% όλων των ανθρώπων που ερωτήθηκαν γνώριζαν περίπου πόσο χρόνο περνούν καθημερινώς εντός των ορίων, ενώ το 13% δεν γνώριζε. Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν διάφορους παράγοντες, όπως τον τύπο διαβήτη, την ηλικία και, στην περίπτωση των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2, το κατά πόσο κάνουν θεραπεία με ινσουλίνη.
  • 29% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι περνούν περίπου 71-80% της ημέρας τους εντός των ορίων. 30% των ανθρώπων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι περνούσαν πάνω από 80% του χρόνου τους εντός των ορίων, ενώ 41% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ο χρόνος τους εντός των ορίων ήταν μικρότερος από 71%.
  • Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2 που δεν κάνουν θεραπεία με ινσουλίνη, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να απαντήσουν ότι περνούν το 91-100% της ημέρας τους εντός των επιθυμητών ορίων (36%), σε σύγκριση με ενήλικες που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1, ή τύπου 2 και κάνουν θεραπεία με ινσουλίνη. (9% και 11% αντίστοιχα).
  • Ο χρόνος εντός των ορίων ήταν μεγαλύτερος σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η ομάδα ανθρώπων με το χαμηλότερο ποσοστό χρόνου εντός των ορίων ήταν τα παιδιά κάτω των 18: μόνο το 44% των ανθρώπων κάτω των 18 ετών περνούσε περισσότερο από το 70% της ημέρας του εντός των ορίων. Για τις ηλικίες 18-44 το ποσοστό αυτό ήταν 56%, ενώ για ανθρώπους ηλικίας 45-65 ήταν 62% και για τους ανθρώπους άνω των 65 το ποσοστό ανερχόταν στο 68%.

Τι κρατάμε από τα στοιχεία αυτά

  • Η πλειοψηφία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν cgm, αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος εντός των ορίων είναι σημαντική ένδειξη για τη διαχείριση της γλυκόζης τους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να καταλαβαίνουν τι είναι και να λαμβάνουν αποφάσεις ανάλογα με τον χρόνο εντός ορίων.
  • Η πλειονότητα των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 1 και 2, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες, αναφέρουν ότι πετυχαίνουν χρόνο εντός των ορίων για παραπάνω από 70%.
  • Οι ειδικοί θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εύρεση τρόπων βοήθειας των νέων ανθρώπων ώστε να βρουν τις δικές τους στρατηγικές για να βελτιώσουν τον χρόνο εντός των ορίων και να τον ενσωματώσουν στην διαχείριση του διαβήτη τους.

Πηγή: Diatribe

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα

Ποιά είναι η σχέση Σακχαρώδους Διαβήτη και Στοματικής Υγείας;

 Tα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με αυξανόμενες επιστημονικές μαρτυρίες, υποστηρίζεται μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της στοματικής υγείας και διαφόρων νοσημάτων γενικής υγείας, όπως η καρδιαγγειακή νόσος και ο σακχαρώδης διαβήτης.