«Κυρ Στέφανε, βάλε μπόλικο ζαμπόν, βάλε και σοκολάτες, αποζημιώνεται το Libre"!

freestyle libre

Θα το κάψουμε, σύντομα Κυρ Στέφανε, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πάλι έγραψε ότι θα αποζημιωθεί το FreeStyle Libre, βέβαια, Κυρ Στέφανε για εμένα, που έπιασα δουλειά και θα έχω ασφάλεια, τέρμα τα τρυπήματα Κυρ Στέφανε για εμένα!

Αποζημίωση για τον καταγραφέα γλυκόζης Freestyle Libre
εξαγγέλλει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση.

Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου, υπάρχει αναφορά στην επίμαχη αποζημίωση:
«Αποζημίωση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με την εμπορική ονομασία «FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM», καθορισμός τιμής και προϋποθέσεων αποζημίωσης.»
Μεταξύ όλων των διατάξεων του άρθρου Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 43985, σας παραθέτουμε την διάταξη νούμερο 11 που αναφέρει τα εξής:

  1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αποφασίζει:

Α. Την αποζημίωση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος με την εμπορική ονομασία “FREESTYLE LIBRE FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM” ως εξής: ΕΑΝ ΕΚΑΠΤΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 5021791716357 9999300000019 FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System – Sensor Kit Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό υλικό -> Σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash/ Αισθητήρας μέτρησης/ καταγραφής γλυκόζης 1 53.00 €, 62562 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5255/23.11.2018 5021791716241 9999300000027 FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System – Reader Kit Υγειονομικό Υλικό -Διαβητολογικό υλικό/Σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης με τεχνολογία Flash 1 –
Β. To προϊόν FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System – Reader Kit (συσκευή ανάγνωσης) θα διατίθεται δωρεάν στους δικαιούχους.
Γ. Το προϊόν FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System- Sensor Kit αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ μόνο για διαβητικούς ασθενείς τύπου Ι (ΣΔ τύπου Ι) άνω των τεσσάρων (4) ετών.
Δ. H ετήσια χορήγηση του προϊόντος FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System-Sensor Kit ανά διαβητικό ασθενή τύπου Ι, είναι 26 τεμάχια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Πρόκειται για μια διάταξη που μας  χαροποιεί ιδιαίτερα, αν φυσικά επιτέλους πραγματοποιηθεί, γιατί σε παλαιότερο  άρθρο μας, είχαμε πάλι  δημοσιοποιήσει το τότε ΦΕΚ (στις 19/6) το οποίο πάλι μίλαγε για την εν λόγω αποζημίωση για  1η Οκτωβρίου, πράγμα που δεν έγινε!
Η ελπίδα, όμως, πεθαίνει τελευταία (εμείς πρώτοι) και εφόσον το νέο ΦΕΚ καθορίζει την τιμή του προϊόντος, καθώς και τις προϋποθέσεις  για την αποζημίωση, περιμένουμε εκ νέου την υλοποίηση της απόφασης.
Δυστυχώς η αποζημίωση αφορά μόνο το κομμάτι των ανθρώπων με Διαβήτη που είναι ασφαλισμένοι και άρα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων της κοινότητας μας, θα εξακολουθεί να τρυπάει τα δάχτυλα του, γιατί έχουμε και αμάξια και μηχανές και ασθενείς δύο ταχυτήτων και τριών και τεσσάρων, ταχυτήτων, ανάλογα τα οικονομικά τους.
GlykouliGr Team

Total
0
Shares
Σχετικά άρθρα