Η Tandem και η Medtronic παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τα οφέλη των συστημάτων κλειστού βρόγχου σε παιδιά και εφήβους

Η Tandem και η Medtronic παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τα οφέλη των συστημάτων κλειστού βρόγχου σε παιδιά
Η Tandem και η Medtronic παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με τα οφέλη των συστημάτων κλειστού βρόγχου σε παιδιά

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα έγχυσης ινσουλίνης μπορεί να είναι ωφέλιμα για παιδιά και νέους με διαβήτη, σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην φετινή εικονική συνδιάσκεψη της Διεθνούς Εταιρείας Παιδιατρικού και Εφηβικού Διαβήτη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στοιχεία από νεαρά άτομα που χρησιμοποιούν τα κλειστά συστήματα βρόγχου Control-IQ ή MiniMed 780G.
Τα συστήματα κλειστού βρόγχου, που αποκαλούνται και αυτοματοποιημένα συστήματα έγχυσης ινσουλίνης, είναι συσκευές που χρησιμοποιούν «έξυπνους» αλγόριθμους για προσαρμόσουν τη δόση ινσουλίνης που χρειάζεται ο χρήστης, ανάλογα με τις μετρήσεις ενός συστήματος συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM).
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, συλλέχθηκαν πραγματικά στοιχεία από το Control-IQ της Tandem 1428 νέων με διαβήτη ηλικίας 6 με 13 ετών. Ο Dr. Steph Habif της Tandem παρουσίασε τα εξής στοιχεία μιας αναδρομικής παρατήρησης 30 ημερών.

  • Οι τιμές γλυκόζης των παιδιών που χρησιμοποίησαν το Control-IQ, ήταν εντός των επιθυμητών ορίων κατά 14% περισσότερο απ’ ότι 30 μέρες πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 3,4 ώρες καθημερινά εντός των ορίων.
  • Ο χρόνος κατά τον οποίο οι τιμές γλυκόζης ήταν πάνω από τα επιθυμητά όρια (180 mg/dL) έπεσε από 45% σε 31%.
  • Οι νέοι που χρησιμοποίησαν το Control-IQ, χρησιμοποίησαν το σύστημα κλειστού βρόγχου για το 95% του χρόνου τους, δηλαδή περίπου 23 ώρες την ημέρα. Όταν ο χρήστης κλείσει το σύστημα κλειστού βρόγχου, ο έξυπνος αλγόριθμος δεν ελέγχει την παροχή ινσουλίνης ανάλογα με τις τιμές που παίρνει από το CGM, και η συσκευή είναι σε μη αυτόματη ρύθμιση.

Παρόμοια βελτίωση έχει παρατηρηθεί σε ενήλικες που χρησιμοποιούν το Control-IQ, γεγονός που δείχνει ότι ο αλγόριθμος έχει οφέλη για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Από την πλευρά της, η Medtronic παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του MiniMed 780G. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε έρευνες που παρουσιάστηκαν κατά το φετινό συνέδριο της ADA. Το Minimed 780G είναι το νεότερο υβριδικό σύστημα κλειστού βρόγχου της Medtronic, και πρόσφατα έλαβε έγκριση στην Ευρώπη. Τρίμηνη μελέτη στοιχείων 39 εφήβων (ηλικίας 14 με 21 ετών) που χρησιμοποίησαν το σύστημα έδειξαν ότι:

  • Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι έφηβοι που χρησιμοποίησαν το MiniMed780G παρατήρησαν αύξηση του χρόνου εντός των ορίων κατά 11%. Αυτό μεταφράζεται σε 2,5 περισσότερες ώρες καθημερινά. Τις νυχτερινές ώρες, η ώρα εντός των ορίων αυξήθηκε από 67% σε 81%, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας αυξήθηκε από 61% σε 70%.
  • Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν το σύστημα κλειστού βρόγχου, κατά μέσο όρο για το 94% της ημέρας, δηλαδή περίπου 22,5 ώρες.
  • Οι έφηβοι που χρησιμοποίησαν το MiniMed 780G είχαν χαμηλότερες τιμές A1c. Μέσα σε τρεις μήνες έριξαν την τιμή της γλυκοζυλιωμένης από 7,6% σε 7,1%.
  • Τριπλάσιος αριθμός εφήβων είχαν χρόνο εντός των ορίων πάνω από 70%, ενώ υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των εφήβων με τιμή A1C κάτω από 7%. Αυτό δε σήμαινε ταυτόχρονη αύξηση υπογλυκαιμίας.

Πηγή: Diatribe

Total
46
Shares
Σχετικά άρθρα

ABC του διαβήτη

Η πολύ επιτυχημένη αυτή εισαγωγή στην πρακτική αντιμετώπιση του διαβήτη έχει πλήρως αναθεωρηθεί και εμπλουτιστεί με υψηλής ποιότητας έγχρωμες εικόνες, χρήσιμα διαγράμματα και αλγορίθμους.