Ο μακροχρόνιος έλεγχος της γλυκόζης συνδέεται με τη βαρύτητα της νόσου λόγω COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ο μακροχρόνιος έλεγχος της γλυκόζης συνδέεται με τη βαρύτητα της νόσου COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα
Ο μακροχρόνιος έλεγχος της γλυκόζης συνδέεται με τη βαρύτητα της νόσου COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ο μακροχρόνιος γλυκαιμικός έλεγχος (σε βάθος 2-3 χρόνων) συνδέεται με τον κίνδυνο εισαγωγής σε ΜΕΘ για άτομα που μπορεί να προσβληθούν από COVID-19, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open Diabetes Research & Care.
Από την αρχή σχεδόν της πανδημίας του COVID-19, γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι με διαβήτη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο χειρότερων αποτελεσμάτων στην περίπτωση που αναπτύξουν βακτηριακή μόλυνση λόγω κορωνοΐού. Διατρέχουν δηλαδή αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας, εισαγωγής σε ΜΕΘ, ακόμη και θανάτου. Από τότε, έχει ανακαλυφθεί ότι οι υψηλές τιμές γλυκόζης αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου από COVID-19, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς. Επιπλέον, έχει γίνει γνωστό ότι τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων του COVID, απ’ ότι απλά η ύπαρξη του διαβήτη. Οι περισσότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ασθένεια οι πρόσφατες μετρήσεις, εν μέρει γιατί τα στοιχεία αυτά είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα απ’ ότι στοιχεία σχετικά με τον μακροχρόνιο έλεγχο της γλυκόζης.
Στην πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα από 16.504 ανθρώπους με διαβήτη που ασθένησαν με COVID-19. Ξεκίνησαν με στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2017 που συμπεριλάμβαναν επίπεδα A1C, μέχρι τον Νοέμβριο του 2020. Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν κατά πόσο ο κίνδυνος εισαγωγής σε ΜΕΘ λόγω COVID-19 συνδέεται με την μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης των τελευταίων δύο με τριών χρόνων, καθώς και το κατά πόσο η λήψη φαρμάκων μετά τη διάγνωση με COVID-19 επηρέαζε τον κίνδυνο αυτό.
Εφόσον έκαναν προσαρμογές ώστε να συμπεριλάβουν στους υπολογισμούς τους μια σειρά παραγόντων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την εισαγωγή σε ΜΕΘ, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο κίνδυνος ανάγκης εισαγωγής σε ΜΕΘ για COVID-19 αυξάνεται κατά 12% για κάθε 1% αύξηση στη μέση τιμή της A1C στα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Επιπλέον, μια τιμή γλυκοζυλιωμένης πάνω από 9%, αυξάνει τον κίνδυνο εισαγωγής σε ΜΕΘ κατά 48%, σε σχέση με περιπτώσεις που η τιμή της A1C βρίσκεται μεταξύ 6% και 9%. Η λήψη κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό με μετφορμίνη και ινσουλίνη για τους ανθρώπους με διαβήτη, συνδέθηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εισαγωγής σε ΜΕΘ.
«Εδώ παρουσιάζουμε μια πιθανή μέθοδο χρήσης του ιστορικού των επιπέδων της A1C, που παρουσιάζει μια μεγαλύτερη σύνδεση με τη βαρύτητα της νόσου COVID-19, απ’ ότι μια και μοναδική τιμή A1C, ώστε να μπορεί να προβλεφθεί ποιοί ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάγκης εντατικής φροντίδας λόγω του COVID-19», γράφουν οι ερευνητές. Μόλις αναγνωριστούν οι άνθρωποι με αυξημένο κίνδυνο «ο συνδυασμός της μετφορμίνης και ινσουλίνης μαζί με κορτικοστεροειδή, μπορεί να είναι σημαντικός ώστε να αποτρέψει ασθενείς με διαβήτη να βρεθούν σε κρίσιμη κατάσταση λόγω COVID-19».
Πηγή: Diabetes Self Management

Total
17
Shares
Σχετικά άρθρα