Επίπεδα νηστικής γλυκόζης, περιφέρεια μέσης και ηλικία κατά τη στιγμή της διάγνωσης, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών του διαβήτη

Επίπεδα νηστικής γλυκόζης, περιφέρεια μέσης και ηλικία κατά τη στιγμή της διάγνωσης, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών του διαβήτη
Επίπεδα νηστικής γλυκόζης, περιφέρεια μέσης και ηλικία κατά τη στιγμή της διάγνωσης, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών του διαβήτη

Τα επίπεδα της νηστικής γλυκόζης, η περιφέρεια της μέσης και η ηλικία του ατόμου τη στιγμή της διάγνωσης διαβήτη, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Diabetes and its Complications.
Οι ερευνητές μάζεψαν στοιχεία από ένα ευρύ, πολυεθνικό γκρουπ 1587 ατόμων με διαβήτη, που έλαβαν μέρος σε μια μελέτη με τίτλο «Πολυ-Εθνική Μελέτη Αθηροσκλήρωσης». Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες βάσει τριών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η ηλικία κατά την στιγμή της διάγνωσης, και οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε αυτούς που είχαν ηλικία από 45 ετών και κάτω, ή άνω των 45 ετών. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η τιμή της νηστικής γλυκόζης, όπου οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε αυτούς που είχαν 140mg/dl ή μεγαλύτερη, και σε αυτούς που είχαν τιμή μικρότερη από αυτή. Ο τρίτος παράγοντας ήταν η περιφέρεια της μέσης. Στις γυναίκες οι ομάδες χωρίστηκαν σε αυτές που είχαν από 105 εκατοστά και άνω, και σε αυτές που είχαν κάτω από τα 105 εκατοστά. Για τους άντρες το όριο ήταν 110 εκατοστά.

Παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο επιπλοκών

Οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με αποτελέσματα, όπως ο θάνατος από οποιονδήποτε παράγοντα, καρδιαγγειακή νόσος, χρόνια νεφρική νόσος, καρδιακή ανακοπή, άνοια και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, σε χρονική περίοδο 17 ετών. Για να υπολογίσουν πως αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με τα αποτελέσματα, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη δημογραφικές διαφορές, όπως η ηλικία και η φυλή, γνωστές συμπεριφορικές διαφορές, και γνωστές διαφορές σε ιατρικούς παράγοντες (όπως συνυπάρχουσες παθήσεις).
Σύμφωνα με τα πορίσματα, τα άτομα που διαγνώστηκαν σε νεαρή ηλικία και που είχαν υψηλή τιμή νηστικής γλυκόζης, παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, καρδιαγγειακής ασθένειας, ανακοπής, χρόνιας νεφρικής νόσου και αμφιβληστροειδοπάθειας. Τα άτομα που διαγνώστηκαν νωρίς και είχαν αυξημένη περιφέρεια μέσης, παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ανακοπής καρδιάς, χρόνιας νεφρικής νόσου και αμφιβληστροειδοπάθειας. Τα άτομα που διέθεταν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου, είχαν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, καρδιακής ανακοπής, χρόνιας νεφρικής νόσου και αμφιβληστροειδοπάθειας.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν τη σημασία της αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών σε ανθρώπους με διαβήτη, βάσει της ηλικίας στην οποία έγινε η διάγνωση, της τιμής της νηστικής γλυκόζης και της περιφέρειας της μέσης, καθώς και τη σημασία της χρήσης των ευρημάτων αυτών για την επικοινωνία με τους ασθενείς και την εύρεση στρατηγικής για την αποφυγή των επιπλοκών του διαβήτη.
Πηγή: Diabetes Self-Management

Total
22
Shares
Σχετικά άρθρα