Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν στιγματισμό που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία τους

Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν στιγματισμό που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία τους
Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν στιγματισμό που έχει σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία τους

Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν στίγμα λόγω της πάθησης αλλά και του βάρους τους, σύμφωνα με νέα έρευνα του UConn Rudd Center for Food Policy and Obesity, που δημοσιεύτηκε στο Clinacal Diabetes. Επιπλέον, ο στιγματισμός συμβάλλει σε ανθυγιεινές συνήθειες διατροφής, λιγότερη σωματική δραστηριότητα, και χειρότερη κατάσταση υγείας.
Άτομα με διαβήτη τύπου 2 που αντιμετωπίζουν στίγμα σχετικά με το βάρος τους στην ιατρική τους παρακολούθηση, ή διαφοροποιημένη μεταχείριση από άλλους λόγω του διαβήτη, είναι πιο πιθανό να στραφούν στην κατανάλωση τροφής και να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές, σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους στίγμα. Επιπλέον, όταν άτομα με διαβήτη τύπου 2 εσωτερικεύουν τις αρνητικές κριτικές που λαμβάνουν λόγω του διαβήτη ή του βάρους τους, είναι πιο πιθανό να επιδοθούν σε αδηφαγία, σε λιγότερη σωματική δραστηριότητα και γενικά σε χειρότερη κατάσταση υγείας.
«Παρά τις αυξανόμενες φωνές που ζητούν να γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το στίγμα στον τομέα του διαβήτη, λίγες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί που να ασχολούνται με το στίγμα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2,» είπε η Rebecca Puhl, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Rudd Center. «Με δεδομένα τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας μεταξύ ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2, τα άτομα αυτά δεν αντιμετωπίζουν μόνο το πρόβλημα του στίγματος εξαιτίας του διαβήτη, αλλά και του στίγματος λόγω του βάρους τους. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος στην υγεία.»
Προκειμένου να εξετάσουν τη σύνδεση του στίγματος εξαιτίας του διαβήτη και του βάρους με την υγεία, οι ερευνητές πραγματοποίησαν διαδικτυακές ερευνητικές συναντήσεις με 1227 ενηλίκες με διαβήτη τύπου 2. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες είχαν σχέση με την εμπειρία τους ως προς το στίγμα εξαιτίας του διαβήτη και του βάρους, καθώς και σχετικά με τις διατροφικές τους συνήθειες, το επίπεδο σωματικής άσκησης και της υγείας.
Τα κυριότερα πορίσματα ήταν τα εξής:

  • Η διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους εξαιτίας του διαβήτη, και η στιγματοποίηση του εαυτού, συνδέθηκαν με την κατανάλωση φαγητού ως μηχανισμού αντιμετώπισης και με την διαταραχή της αδηφαγίας.
  • 53% των συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι είχαν στιγματιστεί εξαιτίας του βάρους τους, και 44% είχαν αντιμετωπίσει το στίγμα εξαιτίας του βάρους από κάποιον ειδικό υγείας σε περισσότερες από μια περιπτώσεις.
  • Άτομα που αισθάνονταν ότι οι γιατροί τους κατέκριναν για το βάρος τους, ανέφεραν ότι επιδίδονταν συχνότερα σε αδηφαγία και ήταν πιο πιθανό να καταφύγουν σε κατανάλωση τροφής για να αντιμετωπίσουν το στρες και τα αρνητικά συναισθήματα.
  • Το εσωτερικευμένο στίγμα συνδέθηκε με την κατανάλωση τροφής ως μηχανισμού αντιμετώπισης, με αδηφαγία, λιγότερη σωματική δραστηριότητα, και χειρότερη υποκειμενική υγεία.

Οι συγγραφείς της έρευνας προτρέπουν τη διεξαγωγή περισσοτέρων ερευνών σχετικά με το θέμα, καθώς τα πορίσματα αυτά είναι μεταξύ των πρώτων που τονίζουν τη σημαντική σχέση μεταξύ στίγματος εξαιτίας του διαβήτη και συμπεριφορές υγείας. Επιπλέον, αυτά τα πορίσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για επαγγελματίες υγείας που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη.
«Πρωτοβουλίες σχετικά με τη βελτίωση της υγείας και της καλής κατάστασης ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2, πρέπει να λάβουν υπόψη τον επιβλαβή ρόλο του στίγματος του διαβήτη και του βάρους» λέει η Puhl. «Εστιάζοντας περισσότερο την προσοχή σε αυτά τα είδη στίγματος στον τομέα του διαβήτη, μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στην αναγνώριση αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την στήριξη των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2 και την ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης του στίγματος στην υγεία τους.»
Πηγή: Medical Xpress

Total
34
Shares
Σχετικά άρθρα
Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο «Άγχος γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1: Διερεύνηση της σπουδαιότητας της φροντίδας που προσφέρει ο σχολικός νοσηλευτής»
Περισσότερα

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο «Άγχος γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1: Διερεύνηση της σπουδαιότητας της φροντίδας που προσφέρει ο σχολικός νοσηλευτής»

Η Βαλκάνη Ευδοξία διεξάγει έρευνα με τίτλο «Άγχος γονέων παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1: Διερεύνηση της σπουδαιότητας…