Η συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο συνδέεται με μεγαλύτερη μείωση της HbA1c

Νέα μελέτη με συγκριτικά παραδείγματα αναδεικνύει τα οφέλη της συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο

Οι ενήλικες με διαβήτη τύπου 1 (T1D) που ξεκίνησαν συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο (CGM) είχαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της HbA1c στους 6 – 12 μήνες σε σύγκριση με τη διαλειμματική σάρωση CGM, σύμφωνα με νέα ευρήματα.

Αυτοί οι ασθενείς είχαν επιπλέον σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο εντός εύρους, χαμηλότερο χρόνο κάτω από το εύρος τιμών και χαμηλότερη γλυκαιμική μεταβλητότητα σε σύγκριση με την αντίστοιχη κοόρτη.

«Αν και τόσο οι κοόρτες CGM σε πραγματικό χρόνο όσο και οι κοόρτες CGM που σαρώθηκαν κατά διαστήματα κατέδειξαν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο από την έναρξη, ο ανώτερος γλυκαιμικός έλεγχος στην κοόρτη CGM σε πραγματικό χρόνο μπορεί να οφείλεται στον υψηλότερο χρόνο σε εύρος, χαμηλότερο χρόνο κάτω από το εύρος και χαμηλότερη γλυκαιμική μεταβλητότητα, σε σύγκριση με την κοόρτη CGM που σαρώνεται κατά διαστήματα», έγραψε ο συγγραφέας της μελέτης Alexander Abitbol, ​​MDCM, LMC Diabetes & Endocrinology.

Αν και η CGM έχει αναφερθεί ότι βελτιώνει τα γλυκαιμικά αποτελέσματα σε ασθενείς με T1D, η πραγματική αποτελεσματικότητα της χρήσης CGM σε πραγματικό χρόνο έναντι της διακοπτόμενης σάρωσης CGM στις μετρήσεις HbA1c και CGM δεν έχει συγκριθεί άμεσα.

Το αναδρομικό, παρατηρητικό REAL-CGM-T1D διερεύνησε αυτά τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Καναδικό Μητρώο Διαβήτη LMC. Οι ασθενείς ήταν επιλέξιμοι για συμπερίληψη εάν είχαν διάγνωση T1D >12 μηνών, ηλικία ≥18 ετών, ξεκίνησαν μια συσκευή CGM σε πραγματικό χρόνο ή μια κατά διαστήματα σάρωση CGM ή διατηρούσαν συμβατική αυτομετρούμενη γλυκόζη αίματος (SMBG) μεταξύ Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2020.

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η HbA1c στους 6 – 12 μήνες στην αντιστοιχισμένη κοόρτη CGM σε πραγματικό χρόνο και σε κοόρτες CGM που σαρώθηκαν κατά διαστήματα και σε κοόρτες CGM και SMBG σε πραγματικό χρόνο. Ένα πολυμεταβλητό μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης αξιολόγησε την αρχική προσαρμογή του αποτελέσματος για την αρχική HbA1c ως συμμεταβλητή.

Υπήρχαν 187 CGM σε πραγματικό χρόνο και 230 ασθενείς με CGM που σαρώθηκαν κατά διαστήματα και ήταν κατάλληλοι για αντιστοίχιση. Μετά την αντιστοίχιση βαθμολογίας τάσης, υπήρχαν 143 ασθενείς σε κάθε κοόρτη που ήταν καλά ισορροπημένοι ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Η μέση περίοδος παρακολούθησης για την HbA1c ήταν 9,6 ± 2,2 μήνες για την κοόρτη CGM σε πραγματικό χρόνο και 9,9 ± 2,1 μήνες για την κοόρτη CGM που σαρώθηκε κατά διαστήματα.

Εντός της αντιστοιχισμένης κοόρτης CGM σε πραγματικό χρόνο και των κοορτών CGM που σαρώθηκαν κατά διαστήματα, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι χρήστες CGM σε πραγματικό χρόνο είχαν σημαντικά μεγαλύτερο όφελος HbA1c σε σύγκριση με χρήστες CGM που σαρώθηκαν κατά διαστήματα (προσαρμοσμένη διαφορά, -3 mmol/mol [95% CI, -5 έως – 1]· -0,3% [95% CI, -0,5 έως -0,1]· Ρ = 0,01).

Μεταξύ ασθενών με αρχική HbA1c <69 mmol/mol (8,5%), η κοόρτη CGM σε πραγματικό χρόνο είχε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της HbA1c σε σύγκριση με την κοόρτη CGM που σαρώθηκε κατά διαστήματα (-4 mmol/mol [95% CI, -7 mmol/ mol έως -2 mmol/mol]· -0,4% [95% CI, -0,6% έως -0,2%]· Ρ <,001).

Υπήρξε επιπλέον μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση της HbA1c στους 6 – 12 μήνες σε ασθενείς που χρησιμοποιούσαν θεραπεία MDI (-3 mmol/mol [95% CI, -6 mmol/mol έως -0 mmol/mol]· -0,3% [95% CI, -0,5% έως 0,0%]· Ρ = 0,05).

Επιπλέον, η κοόρτη CGM σε πραγματικό χρόνο είχε σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο στο εύρος (58,3 ± 16,1% έναντι 54,5 ± 17,1%, P = 0,03), χαμηλότερο χρόνο κάτω από το εύρος (2,1 ± 2,7% έναντι 6,1 ± 5,0%, P <.001) και χαμηλότερη γλυκαιμική μεταβλητότητα.

«Τα δεδομένα από αυτή τη μελέτη υποστηρίζουν τα οφέλη και τη σημασία των ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο και των προγνωστικών ειδοποιήσεων για άτομα με T1D», πρόσθεσε ο Abitbol.

Η μελέτη, «Πραγματικά γλυκαιμικά αποτελέσματα σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 με χρήση συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης σε πραγματικό χρόνο σε σύγκριση με ένα διακοπτόμενο σαρωμένο μόνιτορ γλυκόζης: μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης από το Canadian LMC Diabetes Registry», δημοσιεύτηκε στο Diabetic Medicine.

Real-Time Continuous Glucose Monitoring Linked to Greater Reduction in HbA1c (hcplive.com)

Total
1
Shares
Σχετικά άρθρα
Διατροφολόγος με Διαβήτη τύπου 1 μοιράζεται τις 5 διατροφικές επιλογές
Περισσότερα

Διατροφολόγος με Διαβήτη τύπου 1 μοιράζεται τις 5 κορυφαίες διατροφικές επιλογές της για σωστή ρύθμιση του σακχάρου

«Εδώ είναι τα τρόφιμα που τρώω -και τα τρόφιμα που προσπαθώ να περιορίσω- για να βοηθήσουν στη διαχείριση…